, Specijalno vino

Specijalna vina su vina dobivena posebnim načinom prerade grožđa, mošta ili vina bez dodatka ili s dodatkom određene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, šećera, koncentriranog mošta i mirisavih ili drugih dopuštenih tvari biljnog podrijetla.

Specijalna vina su:

  1. desertno vino,
  2. likersko vino,
  3. aromatizirano vino.
, Specijalno vino
SortaVinoBerbaKoličinaProizvođač
PrčDesertni parč00.500 lPlančić d.o.o.
Više sortiHektor19980.500 lBastijana d.o.o. - Vina Tomić
www.mali-podrum.com