, Predikatno vino

Predikatna vina su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uvjetima dozrijevanja, načina berbe i prerade daju posebnu kakvoću, a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje.

Predikatna vina su:

  1. Kasna berba - vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čiji mošt ima najmanje 94° Oechsla.
  2. lzborna berba - vino proizvedeno isključivo od brižno izabranog grožđa, čiji mošt sadrži najmanje 105° Oechsla.
  3. lzborna berba bobica - vino proizvedeno od prezrelih ili plemenitom plijesni napadnutih bobica čiji mošt sadrži najmanje 127° Oechsla.
  4. Izborna berba prosušenih bobica - vino proizvedeno od prosušenih bobica čiji mošt sadrži najmanje 154° Oechsla.
  5. Ledeno vino - vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju, a čiji mošt sadrži najmanje 127° Oechsla.


1°Oechsla (°Oe) ≈ 0.2% sladora po težini, jedinica koja se prvenstveno koristi u Njemačkoj i Švicarskoj.  Od mjernih jedinica se koriste još °KMW (1°KMW ≈ 1% sladora po težini) prvenstveno u Austriji (KMW = Klosterneuburg Must Scale).

, Predikatno vino
SortaVinoBerbaKoličinaProizvođač
Graševina
Graševina, kasna berba
20030.750 lEnjingi Ivan
www.mali-podrum.com